Selecteer een pagina

Giel Heijmans

Elke dag een gedicht in uw inbox dat u aan het denken zet.

BETER JEZELF WORDEN

( betrokken met het leven )

We worden een beter mens, echt,
Indien we overal  onszelf blijven,
Vriendelijk, betrokken  en oprecht
Hier rustig mee beginnen; niet overdrijven !

© Giel Heijmans  -1886-

GEWÉLDIGE LEERSCHOOL -3

Gewéldig  is het leven
Vooral als je het begrijpt
Maar dát duurt wel eens even
Begrip is iets  dat rijpt.

© Giel Heijmans  -734-D3-

IETSJE GAAN GELOVEN
( soms op het ‘eind’ )

Je leven gaat vérder na je dood
Maar ongelovigen wéten dit niet
Sóms, een ietsje, in het avondrood,
Dat men dit wel ietsje beter ‘zíét’.

© Giel Heijmans  -2067-

GELUKKIG ZIJN

Gelúkkig,  ben je pas echt
Als je iemand liefhebben kunt
Met hart en ziel,  oprecht
Dán is je geluk  onverdund.

© Giel Heijmans  -739-

KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN -2

Voor  ‘positief denken’  kun je kiezen
Het is ’n manier om met jezelf om te gaan
Zonder dan  de waarheid te verliezen
Het geeft  een wending aan je bestaan.

© Giel Heijmans  -741-D2-

IEDER UUR -2

Ja, ieder  uur  dat  je  leeft
Dien je als ‘n geschenk te beschouwen
Omdat het  jou de mogelijkheid geeft
Om  aan jezelf   te bouwen.

© Giel Heijmans  -742-D2-

Dit zijn 6 voorbeelden van de ( meer dan 2000 ) korte gedichten geschreven door mij, Giel Heijmans.

Dagelijkse gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje:  *

Email:
Naam:
Leeftijd:
* De privacy betreffende je adresgegevens worden hier gerespecteerd.

NA ENKELE SECONDEN ZUL JE EEN MAILTJE ONTVANGEN !
BEVESTIG DAARIN DEZE AANMELDING ! ( klik daar op BEVESTIGEN )

Langere gedichten

Voor voorbeelden van m’n langere gedichten zie:

Youtube Gedichten ( ruim 200 )

4-REGELIG SPIRITUEEL GEDICHTJE

MILJOENEN MODERNE MENSEN

WE HEBBEN ‘N HOGER DOEL

NATUURLIJKER DENKEN

GEVOLGEN-AANVAARDENDE HOUDING

ER LIGT NOG ‘N WERELD KLAAR

GELOVEN IN LEVENSTAAK

WEER DE ÁNDERE OPTIE

VERANDEREN KÁN EN MAG

LIEFDEVOLLE HOUDING

ZINNIGE LEVENSTAAK

‘N GOED MENS

ALLES EN IEDEREEN

JOUW TOEKOMST

HET EEUWIGE LEVEN HEBBEN

EERLIJKE LEVENSVISIE

ONVERWACHT

LIEFDE OVERWINT

HET LEVEN GAAT VOORT

NIET OM DOOD TE GAAN

NATUURLIJKE EENVOUD

VRAAG VAN DE EEUW

DOEL VAN GEESTELIJKE KENNIS

ECHT STERK

GOD, ALLEMACHTIG !!

OOK UITZONDERLIJKHEDEN BESTAAN

VOORAL NIET HATEN

BEZIG MET DE DOOD

STEL VAN WEL…

WILLEN OVERWEGEN

CONTINUÏTEIT

WARMHARTIGHEIDSBEWUSTZIJN

DE KRACHT VAN GEESTELIJKE EENVOUD

GODS-GESCHENK

LIEFDE-WAARDERING

GEESTELIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

LEVENSVERHAAL

VREDE-EN-GELUK-FEEST

WAARDE HEBBEN

ZELFMOORD-PLANNEN

ECHT NIET VERWACHT

MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF

VOORTBESTAAN

ER KÓMT NOG IETS

NIEMAND IS PERFECT

PÁS VERWEKT MAAR KANSLOOS

MENS ZIJN

DE HEMEL IS DICHTBIJ

LANGE ONTKENNINGSFASE

EEN LIEFHEBBEND MENS GAAN ZIJN

LEVENSREGELS

EENVOUDIG GÉVEN

HET LEVEN OVERWINT

ONVOLMAAKTHEID IS OKÉ

BESTÁÁT ‘HET NIETS’ ?

SCHAAMTE OVERWINNEN

STUKJE MENSHEID

NOOIT BOOS BLIJVEN

ANDERE WERELD

VERANDER JOUW LEVEN

VERVOLG-LEVEN-VISIE

JOU KUNNEN SCHELEN

ONEINDIGER GAAN DENKEN

CHRISTELIJKE MENTALITEIT

LEES OVER HET HIERNAMAALS

 ALLES NEIGT NAAR ONTWIKKELING

 VRIENDELIJKE INTENTIES

 DE DOOD HOORT ER OOK BIJ

 ZEGENINGEN TELLEN

 VAKER VERGEVEN

 WIJZE DENKWIJZE

 KOM UIT JE BUBBLE

 WIL NIET VERGELDEN

 JE BEST DOEN

 SAMEN MET HET LEVEN

 HALLO SAMENSPELER

 MENSEN BEVESTIGEN

 NIET GAAN ZITTEN WACHTEN

 ER ÍS ‘N HIERNAMAALS

 ‘N IETSJE VRIENDELIJKER

 VROUWTJE, GRIET, DOE HET NIET

 ALLES ONTWIKKELT

 RESPECTEREN ALS MENS

 WÉL IETS

 IETS LIEFS DOEN

 WELKE WIJSHEID NODIG

 DOODGEBOREN

 BESTAAT GOD ( deel 2 )

 ELKAAR BEZIELEN

 WAARDEVOL, OOK NU

 LIEFDE

 WAARDEVOL

 HET GAAT WÉL DOOR

 ANDERS TEGENAAN KIJKEN

 GÓÉD-MAKEN

 GEEN SPROOKJE

 GEEN EINDE !

 JA, OOK JIJ

 WERKELIJKE WIJSHEID

 TELKENS AANVAARDEN

 NIET IN DE GATEN

 JA, VANDAAG

 ALTIJD LEVEN BLIJVEN

 LIEFDE IS DE KRACHT

 GESCHENK

 LIEFDE LEREN GEVEN

 EIGEN SCHULD

 GA ER NOU EENS VAN UIT…

 IEMAND HATEN

 WARM, VREDIG GELUK…

 ALTIJD VLAKBIJ

 VERSCHILLEN

  ACCEPTEER

 GEESTELIJKE WIJSHEID

 WARM GEVOEL

 MIJN HEMELS HUIS

 STROMEN

 HEERLIJK MENS

 ONDER-DEEL

 WAAR WE EIGENLIJK VOOR LEVEN

 STA OPEN

 GELOVEN IN ZUIVERE-LIEFDE-KRACHT

NEEM HET AAN !

 LIEFDEVOL GAAN GEDRAGEN

 LAATSTE WAARSCHUWING

 OORLOG EN GEWELD

 MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

 JE LEVEN GAAT ALTIJD DOOR

 LIEFDE IS KRACHT

 OORZAAK HUIDIG CONFLICT

 BESTE DEEL

 LEVEN MET IETS NIET

 ONTMOETING

 ALTIJD LEEF JE, ECHT

 ZELFVERWIJT

 BEPERKINGEN AANVAARDEN

 WAAR BLIJF JÍJ NA DE DOOD

 LEVENSKENNIS

 MET LIEFDE DOEN

 ANGST VOOR DE DOOD

 GELOVEN IN VOORTLEVEN

 DENK NOU EENS NA

 SOKKEL OFWEL VOETSTUK

 VÉRDER LEVEN NA JE STERVEN

 DE ZIEL KAN GROEIEN

 DINGEN GEBEUREN

 GOEDE KERN

 IN OPSTAND TEGEN DE DOOD

 GELIJKWAARDIGE GODSVONKEN

 EERBIED VOOR HET LEVEN

 DOOD

 ZIE HET GOEDE

 AANNEMELIJK

 GOD STRAFT NOOIT

 VAN NATURE GOED

 HOE IS DAN JE LEVEN

 MOGEN LEVEN

 EERLIJK, HET LEVEN IS EERLIJK

 VREUGDE ÉN KALMTE

 HET LEVEN IS WÉL EERLIJK

 ER ZIJN

 DE MENSHEID BLIJFT BESTAAN

 WE DÓÉN HET ER MAAR MEE

 ER IS HOOP

 BEWÍJS HET ME MAAR

 OVER DE ZIN VAN HET GEZIN

 TÓCH LEVEN NA DE DOOD

 BEETJE LIEFDE

 EERLIJK EN RECHTVAARDIG

 GOED NIEUWS VOOR STERVENDEN

 VRIENDELIJK GEZICHT

 GEVOLGEN VAN HOE JE LEEFT

 DIEPGANG WILLEN

 KERSTLICHTJES

 HET WOORD ‘JEZUS’

 CHRISTELIJKE MANTRA

 JOZEF RULOF-BOEKEN LEZEN

 VOORBEREID

 NIETS-MEER-HATER

 EEUWIGER GAAN LEVEN

 WARMHARTIGE GOD

 SPIRITUELE VOLWASSENWORDING

 JE LEEFT ALTIJD VÉRDER

 POSITIEF GAAN DENKEN

 WUBBO OCKELS

 ÉÉN-ZIJN MET HET LEVEN

 AAN JEZELF WERKEN, WAAROM ZOU JE…

 HET DOET ER TOE

 DÁÁR WIL MEN IN GELOVEN

 VOOR WIE NIET KAN GELOVEN

 GOD IS ALTIJD EERLIJK

 GEESTELIJK PLAN-B

 GEEN GOEDE OF SLECHTE MENSEN

 HET IS NOG NIET VOORBIJ

 HEB LIEF

 HOOPGEVEND

 BLIJVEN LEVEN EN GROEIEN

 DOODGEBOREN BABY

 CONCRETE ZIN VAN HET LEVEN

 HET LEREN ZIEN

 ZEKER !

 WAAROM JE LEEFT

 LIEFDE KÁN GROEIEN

 NIET ZINLOOS

 GEESTELIJKE EVOLUTIE

 GEESTELIJKE VRIEND

 POSITIEF DENKEN ALS TAAK

 KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN

 GELOVEN IN HET LEVEN

 OOK JIJ HOORT ER BIJ

 WÉL ‘N VERVOLG

 GELOVEN VOOR NIET-GELOVIGEN

 IMPERFECTE KEUZES WÉL MAKEN

 HET IS GOED ZO

 ZIELS-WELZIJN

 VOORTLEVEN

 JE GEEST LEEFT VÉRDER

 HET VERDIENEN

 GEEN LEVEN GAAT VERLOREN

 ALS JE MOEILIJK KUNT GELOVEN…

 DANKBAARHEID DANKZIJ GELOOF

 LIEFDE EN KARMA

 ER OP VOORBEREID ZIJN

 VAN IEMAND LEREN HOUDEN

 GEWOON MÉNS-ZIJN

 VAN MENSEN HOUDEN ZOALS ZE ZÍJN

 HEMEL !!

 TÓCH VÉRDER-LEVEN

 IEDEREEN KAN OPNIEUW BEGINNEN

 JE LEEFT OOK NA JE DOOD

 WAARVOOR DANKBAAR

 ACTIEVE REÏNCARNATIE

 VRIENDELIJKER VOOR MIJN LOT

 ANDERE KIJK OP HET LEVEN

 GÓÉD-MAKEN KUNNEN

 

 – en verder  zie onderaan op:

Giel-Heijmans-GEDICHTEN

( samen met Henk Roesink ) :

_______________________________________________________________

 

MISSIE en HOOFD-FILOSOFIE   zie :

 WERELDVERBETEREN door natuurlijker denken  = 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9MmP2wvqxM&feature=youtu.be

_______________________________________________________________

 

Over mij

Na ruim 40 jaar bestuderen van de oosterse en westerse filosofie/theologie, Bijna Dood Ervaringen en de vele boeken van Jozef Rulof ( 1898-1952 ), ben ik tot de conclusie gekomen dat het veel waarschijnlijker is, dat ons leven wél vérder gaat nadat we ooit zullen sterven.
Tóch zijn er in onze moderne cultuur maar weinig mensen, óók binnen de Kerken, die hier gevoelsmatig werkelijk van overtuigd zijn.
Nou zitten er in nagenoeg alle religies nogal wat tegenstrijdigheden en vergissingen, zodat bij nuchtere mensen het geloven in ‘n werkelijk voortleven, niet diep en sterk kán worden.

Verder ben ik bij mijn zoektocht naar de waarheid van het leven, nog tot enkele andere bevindingen gekomen:
– het Leven is wél bewust opbouwend en
– het Leven is wél rechtvaardig.
Ja, er zit werkelijk liefde én natuurlijke logica achter alles wat er in ons leven en in de maatschappij gebeurt.
Door al deze wijsheid zullen we meer gaan beseffen dat alle mensen nu ook nog een belangrijk levensdoel hebben, een doel dat niet zal stoppen als ze zullen sterven.
En door nu ons leven dieper te kunnen begrijpen, zullen we ons leven en lot beter kunnen aanvaarden ( actief en passief ). En ook zullen we ons nu vriendelijker willen gaan gedragen, omdat onze toekomst na de dood dan ook vriendelijker voor ons zal zijn. Immers, wie zich niet bewust is van die toekomst, zal zich ook niet inzetten, om daarvoor aan zichzelf te werken.

Voor mij is geestelijke groei, evolutie van mijn diepste innerlijk, steeds belangrijker geworden. En dit komt allemaal doordat ik meer ben gaan beseffen dat mijn leven niet gaat stoppen als ik zal sterven. En dit belangrijk besef wil ik graag delen, via mijn gedichten, met zo veel mogelijk mensen uit onze moderne, overwegend-geloofsloze cultuur.

P.S. Ik vind het niet erg als mensen niet geloven wat ik schrijf. Belangrijker is, dat men er over wil nadenken.

–  Giel

Contact

2 + 6 =