Selecteer een pagina

Giel Heijmans

Elke dag een gedicht in uw inbox dat u aan het denken zet.

BETER JEZELF WORDEN

( betrokken met het leven )

We worden een beter mens, echt,
Indien we overal  onszelf blijven,
Vriendelijk, betrokken  en oprecht
Hier rustig mee beginnen; niet overdrijven !

© Giel Heijmans  -1886-

GEWÉLDIGE LEERSCHOOL -3

Gewéldig  is het leven
Vooral als je het begrijpt
Maar dát duurt wel eens even
Begrip is iets  dat rijpt.

© Giel Heijmans  -734-D3-

IETSJE GAAN GELOVEN
( soms op het ‘eind’ )

Je leven gaat vérder na je dood
Maar ongelovigen wéten dit niet
Sóms, een ietsje, in het avondrood,
Dat men dit wel ietsje beter ‘zíét’.

© Giel Heijmans  -2067-

GELUKKIG ZIJN

Gelúkkig,  ben je pas echt
Als je iemand liefhebben kunt
Met hart en ziel,  oprecht
Dán is je geluk  onverdund.

© Giel Heijmans  -739-

KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN -2

Voor  ‘positief denken’  kun je kiezen
Het is ’n manier om met jezelf om te gaan
Zonder dan  de waarheid te verliezen
Het geeft  een wending aan je bestaan.

© Giel Heijmans  -741-D2-

IEDER UUR -2

Ja, ieder  uur  dat  je  leeft
Dien je als ‘n geschenk te beschouwen
Omdat het  jou de mogelijkheid geeft
Om  aan jezelf   te bouwen.

© Giel Heijmans  -742-D2-

Dit zijn 6 voorbeelden van de ( meer dan 2000 ) korte gedichten geschreven door mij, Giel Heijmans.

Dagelijkse gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje:  *

Email:
Naam:
Leeftijd:
* De privacy betreffende je adresgegevens worden hier gerespecteerd.

NA ENKELE SECONDEN ZUL JE EEN MAILTJE ONTVANGEN !
BEVESTIG DAARIN DEZE AANMELDING ! ( klik daar op BEVESTIGEN )

Langere gedichten

Voor voorbeelden van m’n langere gedichten zie:

Youtube Gedichten ( ruim 250 )

4-REGELIG SPIRITUEEL GEDICHTJE

MILJOENEN MODERNE MENSEN

WE HEBBEN ‘N HOGER DOEL

NATUURLIJKER DENKEN

GEVOLGEN-AANVAARDENDE HOUDING

ER LIGT NOG ‘N WERELD KLAAR

GELOVEN IN LEVENSTAAK

WEER DE ÁNDERE OPTIE

VERANDEREN KÁN EN MAG

LIEFDEVOLLE HOUDING

ZINNIGE LEVENSTAAK

‘N GOED MENS

ALLES EN IEDEREEN

JOUW TOEKOMST

HET EEUWIGE LEVEN HEBBEN

EERLIJKE LEVENSVISIE

ONVERWACHT

LIEFDE OVERWINT

HET LEVEN GAAT VOORT

NIET OM DOOD TE GAAN

NATUURLIJKE EENVOUD

VRAAG VAN DE EEUW

DOEL VAN GEESTELIJKE KENNIS

ECHT STERK

GOD, ALLEMACHTIG !!

OOK UITZONDERLIJKHEDEN BESTAAN

VOORAL NIET HATEN

BEZIG MET DE DOOD

STEL VAN WEL…

WILLEN OVERWEGEN

CONTINUÏTEIT

WARMHARTIGHEIDSBEWUSTZIJN

DE KRACHT VAN GEESTELIJKE EENVOUD

GODS-GESCHENK

LIEFDE-WAARDERING

GEESTELIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

LEVENSVERHAAL

VREDE-EN-GELUK-FEEST

WAARDE HEBBEN

ZELFMOORD-PLANNEN

ECHT NIET VERWACHT

MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF

VOORTBESTAAN

ER KÓMT NOG IETS

NIEMAND IS PERFECT

PÁS VERWEKT MAAR KANSLOOS

MENS ZIJN

DE HEMEL IS DICHTBIJ

LANGE ONTKENNINGSFASE

EEN LIEFHEBBEND MENS GAAN ZIJN

LEVENSREGELS

EENVOUDIG GÉVEN

HET LEVEN OVERWINT

ONVOLMAAKTHEID IS OKÉ

BESTÁÁT ‘HET NIETS’ ?

SCHAAMTE OVERWINNEN

STUKJE MENSHEID

NOOIT BOOS BLIJVEN

ANDERE WERELD

VERANDER JOUW LEVEN

VERVOLG-LEVEN-VISIE

JOU KUNNEN SCHELEN

ONEINDIGER GAAN DENKEN

CHRISTELIJKE MENTALITEIT

LEES OVER HET HIERNAMAALS

ALLES NEIGT NAAR ONTWIKKELING

VRIENDELIJKE INTENTIES

DE DOOD HOORT ER OOK BIJ

ZEGENINGEN TELLEN

VAKER VERGEVEN

WIJZE DENKWIJZE

KOM UIT JE BUBBLE

WIL NIET VERGELDEN

JE BEST DOEN

SAMEN MET HET LEVEN

HALLO SAMENSPELER

MENSEN BEVESTIGEN

NIET GAAN ZITTEN WACHTEN

ER ÍS ‘N HIERNAMAALS

‘N IETSJE VRIENDELIJKER

VROUWTJE, GRIET, DOE HET NIET

 ALLES ONTWIKKELT

RESPECTEREN ALS MENS

WÉL IETS

IETS LIEFS DOEN

WELKE WIJSHEID NODIG

DOODGEBOREN

BESTAAT GOD ( deel 2 )

ELKAAR BEZIELEN

WAARDEVOL, OOK NU

LIEFDE

WAARDEVOL

HET GAAT WÉL DOOR

ANDERS TEGENAAN KIJKEN

GÓÉD-MAKEN

 GEEN SPROOKJE

GEEN EINDE !

JA, OOK JIJ

WERKELIJKE WIJSHEID

 TELKENS AANVAARDEN

 NIET IN DE GATEN

JA, VANDAAG

ALTIJD LEVEN BLIJVEN

LIEFDE IS DE KRACHT

GESCHENK

LIEFDE LEREN GEVEN

EIGEN SCHULD

GA ER NOU EENS VAN UIT…

IEMAND HATEN

WARM, VREDIG GELUK…

ALTIJD VLAKBIJ

VERSCHILLEN

 ACCEPTEER

GEESTELIJKE WIJSHEID

WARM GEVOEL

MIJN HEMELS HUIS

STROMEN

HEERLIJK MENS

ONDER-DEEL

WAAR WE EIGENLIJK VOOR LEVEN

STA OPEN

GELOVEN IN ZUIVERE-LIEFDE-KRACHT

NEEM HET AAN !

LIEFDEVOL GAAN GEDRAGEN

LAATSTE WAARSCHUWING

OORLOG EN GEWELD

MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

JE LEVEN GAAT ALTIJD DOOR

LIEFDE IS KRACHT

OORZAAK HUIDIG CONFLICT

BESTE DEEL

LEVEN MET IETS NIET

ONTMOETING

ALTIJD LEEF JE, ECHT

ZELFVERWIJT

BEPERKINGEN AANVAARDEN

WAAR BLIJF JÍJ NA DE DOOD

LEVENSKENNIS

MET LIEFDE DOEN

ANGST VOOR DE DOOD

GELOVEN IN VOORTLEVEN

DENK NOU EENS NA

SOKKEL OFWEL VOETSTUK

VÉRDER LEVEN NA JE STERVEN

DE ZIEL KAN GROEIEN

DINGEN GEBEUREN

GOEDE KERN

IN OPSTAND TEGEN DE DOOD

GELIJKWAARDIGE GODSVONKEN

EERBIED VOOR HET LEVEN

DOOD

ZIE HET GOEDE

AANNEMELIJK

GOD STRAFT NOOIT

VAN NATURE GOED

HOE IS DAN JE LEVEN

MOGEN LEVEN

EERLIJK, HET LEVEN IS EERLIJK

VREUGDE ÉN KALMTE

HET LEVEN IS WÉL EERLIJK

ER ZIJN

DE MENSHEID BLIJFT BESTAAN

 WE DÓÉN HET ER MAAR MEE

ER IS HOOP

BEWÍJS HET ME MAAR

OVER DE ZIN VAN HET GEZIN

TÓCH LEVEN NA DE DOOD

BEETJE LIEFDE

EERLIJK EN RECHTVAARDIG

GOED NIEUWS VOOR STERVENDEN

VRIENDELIJK GEZICHT

GEVOLGEN VAN HOE JE LEEFT

DIEPGANG WILLEN

KERSTLICHTJES

HET WOORD ‘JEZUS’

CHRISTELIJKE MANTRA

JOZEF RULOF-BOEKEN LEZEN

VOORBEREID

NIETS-MEER-HATER

EEUWIGER GAAN LEVEN

WARMHARTIGE GOD

SPIRITUELE VOLWASSENWORDING

JE LEEFT ALTIJD VÉRDER

POSITIEF GAAN DENKEN

WUBBO OCKELS

ÉÉN-ZIJN MET HET LEVEN

 AAN JEZELF WERKEN, WAAROM ZOU JE…

HET DOET ER TOE

DÁÁR WIL MEN IN GELOVEN

VOOR WIE NIET KAN GELOVEN

GOD IS ALTIJD EERLIJK

GEESTELIJK PLAN-B

GEEN GOEDE OF SLECHTE MENSEN

HET IS NOG NIET VOORBIJ

HEB LIEF

HOOPGEVEND

BLIJVEN LEVEN EN GROEIEN

DOODGEBOREN BABY

CONCRETE ZIN VAN HET LEVEN

HET LEREN ZIEN

ZEKER !

WAAROM JE LEEFT

LIEFDE KÁN GROEIEN

NIET ZINLOOS

GEESTELIJKE EVOLUTIE

GEESTELIJKE VRIEND

POSITIEF DENKEN ALS TAAK

KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN

GELOVEN IN HET LEVEN

OOK JIJ HOORT ER BIJ

WÉL ‘N VERVOLG

GELOVEN VOOR NIET-GELOVIGEN

IMPERFECTE KEUZES WÉL MAKEN

HET IS GOED ZO

ZIELS-WELZIJN

VOORTLEVEN

JE GEEST LEEFT VÉRDER

HET VERDIENEN

GEEN LEVEN GAAT VERLOREN

ALS JE MOEILIJK KUNT GELOVEN…

DANKBAARHEID DANKZIJ GELOOF

LIEFDE EN KARMA

ER OP VOORBEREID ZIJN

VAN IEMAND LEREN HOUDEN

GEWOON MÉNS-ZIJN

VAN MENSEN HOUDEN ZOALS ZE ZÍJN

HEMEL !!

TÓCH VÉRDER-LEVEN

IEDEREEN KAN OPNIEUW BEGINNEN

JE LEEFT OOK NA JE DOOD

WAARVOOR DANKBAAR

ACTIEVE REÏNCARNATIE

VRIENDELIJKER VOOR MIJN LOT

ANDERE KIJK OP HET LEVEN

GÓÉD-MAKEN KUNNEN

WAARVOOR ONS LEVEN DIENT

HIERNAMAALS-ONTKENNER

PLAN VOOR DE ZIEL

MET WEINIG ZORGEN

 TUSSEN LEVEN EN DOOD

 DE KLAPPEN VAN HET LEVEN

 BOODSCHAP VAN DE EEUW

 JE EIGEN DOEN EN LATEN

 ONTSTAAN VAN HET HEELAL

 OOIT IS HET KLAAR

 GEVOEL EN TOON BIJ WOORDEN

 DRIE DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

 HET GAAT ÓVER

 DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

 OPEN ARMEN

 JEUS

 KRINGLOOP DER ZIEL

 WARE WIJSHEID

 BESTAAT JE ZIEL

 HOU INTERESSE

 GODDELIJKE WERKGELEGENHEID

 DIEPER GAAN GELOVEN

 VREDE VANAF KERST

 JEZUS, WAT EEN FEEST

 BETEKENIS VAN HET LEVEN

 SPEURHOND-BEZIELING

GELUKKIG WILLEN ZIJN

IK WIL NOG NIET DOOD

OOK JIJ KÚNT VERANDEREN

EERLIJK, GOD KAN NIET ALLES

HOOGSTWAARSCHIJNLIJK… 

KIES VOOR DANKBAAR WORDEN

GEBOORTE, ONTWIKKELING EN DOEL

DE GROTE BOOM… 

HET LEVEN DIEPER BEGRIJPEN

OOK ONS EIGEN SCHULD

NIET ALLEEN OM MIJ

JE SPIRITUELE KANT

SLUIT VREDE

WAAROM LAAT GOD DIT TOE

WAT ONS OVERKOMT

ALLES HEEFT ‘N VERKLARING

JOUW GEDRAGSMOMENTEN

OVERLEDENEN

NA IEDER EINDE, EEN NIEUW BEGIN

GOD IS EEN LIEVER

ALS IK JE ZEG…

DE ZINVOLLE WERELD

 

– en verder  zie onderaan op:

Giel-Heijmans-GEDICHTEN

( samen met Henk Roesink ) :

___________________________________________________________

 

MISSIE en HOOFD-FILOSOFIE   zie :

 WERELDVERBETEREN door natuurlijker denken  = 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9MmP2wvqxM&feature=youtu.be

_______________________________________________________________

 

Over mij

Na ruim 40 jaar bestuderen van de oosterse en westerse filosofie/theologie, Bijna Dood Ervaringen en de vele boeken van Jozef Rulof ( 1898-1952 ), ben ik tot de conclusie gekomen dat het veel waarschijnlijker is, dat ons leven wél vérder gaat nadat we ooit zullen sterven.
Tóch zijn er in onze moderne cultuur maar weinig mensen, óók binnen de Kerken, die hier gevoelsmatig werkelijk van overtuigd zijn.
Nou zitten er in nagenoeg alle religies nogal wat tegenstrijdigheden en vergissingen, zodat bij nuchtere mensen het geloven in ‘n werkelijk voortleven, niet diep en sterk kán worden.

Verder ben ik bij mijn zoektocht naar de waarheid van het leven, nog tot enkele andere bevindingen gekomen:
– het Leven is wél bewust opbouwend en
– het Leven is wél rechtvaardig.
Ja, er zit werkelijk liefde én natuurlijke logica achter alles wat er in ons leven en in de maatschappij gebeurt.
Door al deze wijsheid zullen we meer gaan beseffen dat alle mensen nu ook nog een belangrijk levensdoel hebben, een doel dat niet zal stoppen als ze zullen sterven.
En door nu ons leven dieper te kunnen begrijpen, zullen we ons leven en lot beter kunnen aanvaarden ( actief en passief ). En ook zullen we ons nu vriendelijker willen gaan gedragen, omdat onze toekomst na de dood dan ook vriendelijker voor ons zal zijn. Immers, wie zich niet bewust is van die toekomst, zal zich ook niet inzetten, om daarvoor aan zichzelf te werken.

Voor mij is geestelijke groei, evolutie van mijn diepste innerlijk, steeds belangrijker geworden. En dit komt allemaal doordat ik meer ben gaan beseffen dat mijn leven niet gaat stoppen als ik zal sterven. En dit belangrijk besef wil ik graag delen, via mijn gedichten, met zo veel mogelijk mensen uit onze moderne, overwegend-geloofsloze cultuur.

P.S. Ik vind het niet erg als mensen niet geloven wat ik schrijf. Belangrijker is, dat men er over wil nadenken.

–  Giel

Contact

8 + 1 =