Selecteer een pagina

Giel Heijmans

Elke dag een gedicht in uw inbox dat u aan het denken zet.

BETER JEZELF WORDEN

( betrokken met het leven )

We worden een beter mens, echt,
Indien we overal  onszelf blijven,
Vriendelijk, betrokken  en oprecht
Hier rustig mee beginnen; niet overdrijven !

© Giel Heijmans  -1886-

BEN LIEFDEVOL
( voor veel innerlijke vrede )

Ben liefdevol voor de mensen om je heen
Dan komt het goed ( ook na jouw dood )
Je wordt dan gelukkig ( wel niet meteen )
En de vrede in je wordt dan heel groot.

© Giel Heijmans  -2201-

OVERTUIGING
( geloof in ‘straks’)

Je staat op het strand; je zoekt ‘de overkant’
Maar de zee is te groot; je ziet alleen ’n boot
Tóch zegt iets in je brein: ’n overkant móét er zijn
Al kan ik hem nu niet zien; er is hier geen ‘misschien’…

© Giel Heijmans  -352-AO-

GELUKKIG ZIJN

Gelúkkig,  ben je pas echt
Als je iemand liefhebben kunt
Met hart en ziel,  oprecht
Dán is je geluk  onverdund.

© Giel Heijmans  -739-

KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN -2

Voor  ‘positief denken’  kun je kiezen
Het is ’n manier om met jezelf om te gaan
Zonder dan  de waarheid te verliezen
Het geeft  een wending aan je bestaan.

© Giel Heijmans  -741-D2-

‘NIEUWE SPREUKEN’ door Giel Heijmans
een makkelijk en diep werkboek over ziel en geest         ( 10 á 12 korte, eenvoudige regels per pagina )
voor geestelijker, spiritueler denken  en persoonlijke ontwikkeling
met ISBN 9789461013774  ( € 22,- bij boekhandel )
– Indien men dit boek bij de schrijver/auteur bestelt  ( € 22,- incl. verzending en met achterafbetaling ), krijgt men het mooie e-book Eerbied voor het Leven (-gedichtenbundel G.H.) er gratis bij… Zie Giel’s andere site . De (bestel-) gegevens van de schrijver staan onder aan de pagina.

Dit zijn enkele voorbeelden van de ( meer dan 2000 ) korte gedichten geschreven door mij, Giel Heijmans.

Dagelijkse gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje: 

  ( het formulier hieronder  tijdelijk niet gebruiken, maar rechtstreeks e-mailen naar Giel Heijmans )

Dagelijkse Gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje:

  We versturen geen spam. Afmelden kan altijd!

  * De privacy betreffende je adresgegevens worden hier gerespecteerd.

  NA ENKELE SECONDEN ZUL JE EEN MAILTJE ONTVANGEN !
  BEVESTIG DAARIN DEZE AANMELDING ! ( klik daar op BEVESTIGEN )

  Langere gedichten

  Voor voorbeelden van m’n langere gedichten zie:

  Youtube Gedichten (ruim 300 - klik op plus-)

  HET GOEDE VAN ELLENDE

  LEVENSOPDRACHT LANGE TERMIJN

  4-REGELIG SPIRITUEEL GEDICHTJE

  MILJOENEN MODERNE MENSEN

  WE HEBBEN ‘N HOGER DOEL

  NATUURLIJKER DENKEN

  GEVOLGEN-AANVAARDENDE HOUDING

  ER LIGT NOG ‘N WERELD KLAAR

  GELOVEN IN LEVENSTAAK

  WEER DE ÁNDERE OPTIE

  VERANDEREN KÁN EN MAG

  LIEFDEVOLLE HOUDING

  ZINNIGE LEVENSTAAK

  ‘N GOED MENS

  ALLES EN IEDEREEN

  JOUW TOEKOMST

  HET EEUWIGE LEVEN HEBBEN

  EERLIJKE LEVENSVISIE

  ONVERWACHT

  LIEFDE OVERWINT

  HET LEVEN GAAT VOORT

  NIET OM DOOD TE GAAN

  NATUURLIJKE EENVOUD

  VRAAG VAN DE EEUW

  DOEL VAN GEESTELIJKE KENNIS

  ECHT STERK

  GOD, ALLEMACHTIG !!

  OOK UITZONDERLIJKHEDEN BESTAAN

  VOORAL NIET HATEN

  BEZIG MET DE DOOD

  STEL VAN WEL…

  WILLEN OVERWEGEN

  CONTINUÏTEIT

  WARMHARTIGHEIDSBEWUSTZIJN

  DE KRACHT VAN GEESTELIJKE EENVOUD

  GODS-GESCHENK

  LIEFDE-WAARDERING

  GEESTELIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

  LEVENSVERHAAL

  VREDE-EN-GELUK-FEEST

  WAARDE HEBBEN

  ZELFMOORD-PLANNEN

  ECHT NIET VERWACHT

  MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF

  VOORTBESTAAN

  ER KÓMT NOG IETS

  NIEMAND IS PERFECT

  PÁS VERWEKT MAAR KANSLOOS

  MENS ZIJN

  DE HEMEL IS DICHTBIJ

  LANGE ONTKENNINGSFASE

  EEN LIEFHEBBEND MENS GAAN ZIJN

  LEVENSREGELS

  EENVOUDIG GÉVEN

  HET LEVEN OVERWINT

  ONVOLMAAKTHEID IS OKÉ

  BESTÁÁT ‘HET NIETS’ ?

  SCHAAMTE OVERWINNEN

  STUKJE MENSHEID

  NOOIT BOOS BLIJVEN

  ANDERE WERELD

  VERANDER JOUW LEVEN

  JOU KUNNEN SCHELEN

  VERVOLG-LEVEN-VISIE

  ONEINDIGER GAAN DENKEN

  CHRISTELIJKE MENTALITEIT

  LEES OVER HET HIERNAMAALS

  ALLES NEIGT NAAR ONTWIKKELING

  VRIENDELIJKE INTENTIES

  DE DOOD HOORT ER OOK BIJ

  ZEGENINGEN TELLEN

  VAKER VERGEVEN

  WIJZE DENKWIJZE

  KOM UIT JE BUBBLE

  WIL NIET VERGELDEN

  JE BEST DOEN

  SAMEN MET HET LEVEN

  HALLO SAMENSPELER

  MENSEN BEVESTIGEN

  NIET GAAN ZITTEN WACHTEN

  ER ÍS ‘N HIERNAMAALS

  ‘N IETSJE VRIENDELIJKER

  VROUWTJE, GRIET, DOE HET NIET

   ALLES ONTWIKKELT

  RESPECTEREN ALS MENS

  WÉL IETS

  IETS LIEFS DOEN

  WELKE WIJSHEID NODIG

  DOODGEBOREN

  BESTAAT GOD ( deel 2 )

  ELKAAR BEZIELEN

  WAARDEVOL, OOK NU

  LIEFDE

  WAARDEVOL

  HET GAAT WÉL DOOR

  ANDERS TEGENAAN KIJKEN

  GÓÉD-MAKEN

   GEEN SPROOKJE

  GEEN EINDE !

  JA, OOK JIJ

  WERKELIJKE WIJSHEID

   TELKENS AANVAARDEN

   NIET IN DE GATEN

  JA, VANDAAG

  ALTIJD LEVEN BLIJVEN

  LIEFDE IS DE KRACHT

  GESCHENK

  LIEFDE LEREN GEVEN

  EIGEN SCHULD

  GA ER NOU EENS VAN UIT…

  IEMAND HATEN

  WARM, VREDIG GELUK…

  ALTIJD VLAKBIJ

  VERSCHILLEN

   ACCEPTEER

  GEESTELIJKE WIJSHEID

  WARM GEVOEL

  MIJN HEMELS HUIS

  STROMEN

  HEERLIJK MENS

  ONDER-DEEL

  WAAR WE EIGENLIJK VOOR LEVEN

  STA OPEN

  GELOVEN IN ZUIVERE-LIEFDE-KRACHT

  NEEM HET AAN !

  LIEFDEVOL GAAN GEDRAGEN

  LAATSTE WAARSCHUWING

  OORLOG EN GEWELD

  MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

  JE LEVEN GAAT ALTIJD DOOR

  LIEFDE IS KRACHT

  OORZAAK HUIDIG CONFLICT

  BESTE DEEL

  LEVEN MET IETS NIET

  ONTMOETING

  ALTIJD LEEF JE, ECHT

  ZELFVERWIJT

  BEPERKINGEN AANVAARDEN

  WAAR BLIJF JÍJ NA DE DOOD

  LEVENSKENNIS

  MET LIEFDE DOEN

  ANGST VOOR DE DOOD

  GELOVEN IN VOORTLEVEN

  DENK NOU EENS NA

  SOKKEL OFWEL VOETSTUK

  GOEDE GEBAREN GEVEN

  GROTER DOEL

  VÉRDER LEVEN NA JE STERVEN

  DE ZIEL KAN GROEIEN

  DINGEN GEBEUREN

  GOEDE KERN

  IN OPSTAND TEGEN DE DOOD

  GELIJKWAARDIGE GODSVONKEN

  EERBIED VOOR HET LEVEN

  DOOD

  ZIE HET GOEDE

  AANNEMELIJK

  GOD STRAFT NOOIT

  VAN NATURE GOED

  HOE IS DAN JE LEVEN

  MOGEN LEVEN

  EERLIJK, HET LEVEN IS EERLIJK

  VREUGDE ÉN KALMTE

  HET LEVEN IS WÉL EERLIJK

  ER ZIJN

  DE MENSHEID BLIJFT BESTAAN

  WE DÓÉN HET ER MAAR MEE

  ER IS HOOP

  BEWÍJS HET ME MAAR

  OVER DE ZIN VAN HET GEZIN

  TÓCH LEVEN NA DE DOOD

  BEETJE LIEFDE

  EERLIJK EN RECHTVAARDIG

  GOED NIEUWS VOOR STERVENDEN

  VRIENDELIJK GEZICHT

  GEVOLGEN VAN HOE JE LEEFT

  DIEPGANG WILLEN

  KERSTLICHTJES

  HET WOORD ‘JEZUS’

  CHRISTELIJKE MANTRA

  JOZEF RULOF-BOEKEN LEZEN

  VOORBEREID

  NIETS-MEER-HATER

  EEUWIGER GAAN LEVEN

  WARMHARTIGE GOD

  SPIRITUELE VOLWASSENWORDING

  JE LEEFT ALTIJD VÉRDER

  POSITIEF GAAN DENKEN

  WUBBO OCKELS

  ÉÉN-ZIJN MET HET LEVEN

   AAN JEZELF WERKEN, WAAROM ZOU JE…

  HET DOET ER TOE

  DÁÁR WIL MEN IN GELOVEN

  VOOR WIE NIET KAN GELOVEN

  GOD IS ALTIJD EERLIJK

  GEESTELIJK PLAN-B

  GEEN GOEDE OF SLECHTE MENSEN

  HET IS NOG NIET VOORBIJ

  HEB LIEF

  HOOPGEVEND

  BLIJVEN LEVEN EN GROEIEN

  DOODGEBOREN BABY

  CONCRETE ZIN VAN HET LEVEN

  HET LEREN ZIEN

  ZEKER !

  WAAROM JE LEEFT

  LIEFDE KÁN GROEIEN

  NIET ZINLOOS

  GEESTELIJKE EVOLUTIE

  GEESTELIJKE VRIEND

  POSITIEF DENKEN ALS TAAK

  KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN

  GELOVEN IN HET LEVEN

  OOK JIJ HOORT ER BIJ

  WÉL ‘N VERVOLG

  GELOVEN VOOR NIET-GELOVIGEN

  IMPERFECTE KEUZES WÉL MAKEN

  HET IS GOED ZO

  ZIELS-WELZIJN

  VOORTLEVEN

  JE GEEST LEEFT VÉRDER

  HET VERDIENEN

  GEEN LEVEN GAAT VERLOREN

  ALS JE MOEILIJK KUNT GELOVEN…

  DANKBAARHEID DANKZIJ GELOOF

  LIEFDE EN KARMA

  ER OP VOORBEREID ZIJN

  VAN IEMAND LEREN HOUDEN

  GEWOON MÉNS-ZIJN

  VAN MENSEN HOUDEN ZOALS ZE ZÍJN

  HEMEL !!

  TÓCH VÉRDER-LEVEN

  IEDEREEN KAN OPNIEUW BEGINNEN

  JE LEEFT OOK NA JE DOOD

  WAARVOOR DANKBAAR

  ACTIEVE REÏNCARNATIE

  VRIENDELIJKER VOOR MIJN LOT

  ANDERE KIJK OP HET LEVEN

  GÓÉD-MAKEN KUNNEN

  WAARVOOR ONS LEVEN DIENT

  HIERNAMAALS-ONTKENNER

  PLAN VOOR DE ZIEL

  MET WEINIG ZORGEN

  TUSSEN LEVEN EN DOOD

  DE KLAPPEN VAN HET LEVEN

  BOODSCHAP VAN DE EEUW

  JE EIGEN DOEN EN LATEN

  OOIT IS HET KLAAR

  ONTSTAAN VAN HET HEELAL

  GEVOEL EN TOON BIJ WOORDEN

  DRIE DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

  HET GAAT ÓVER

  DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

  OPEN ARMEN

  JEUS

  KRINGLOOP DER ZIEL

  WARE WIJSHEID

  BESTAAT JE ZIEL

  HOU INTERESSE

  GODDELIJKE WERKGELEGENHEID

  DIEPER GAAN GELOVEN

  VREDE VANAF KERST

  JEZUS, WAT EEN FEEST

  BETEKENIS VAN HET LEVEN

  SPEURHOND-BEZIELING

  GELUKKIG WILLEN ZIJN

  IK WIL NOG NIET DOOD

  OOK JIJ KÚNT VERANDEREN

  EERLIJK, GOD KAN NIET ALLES

  HOOGSTWAARSCHIJNLIJK… 

  KIES VOOR DANKBAAR WORDEN

  GEBOORTE, ONTWIKKELING EN DOEL

  DE GROTE BOOM…

  HET LEVEN DIEPER BEGRIJPEN

  OOK ONS EIGEN SCHULD

  NIET ALLEEN OM MIJ

  JE SPIRITUELE KANT

  SLUIT VREDE

  WAAROM LAAT GOD DIT TOE

  WAT ONS OVERKOMT

  ALLES HEEFT ‘N VERKLARING

  JOUW GEDRAGSMOMENTEN

  OVERLEDENEN

  NA IEDER EINDE, EEN NIEUW BEGIN

  GOD IS EEN LIEVER

  ALS IK JE ZEG…

  DE ZINVOLLE WERELD

  HEB UW NAASTEN LIEF

  ZELFS PIJN HEEFT ZIN

  IEDERS TIJD IS KOSTBAAR

  GA LIEFDEVOLLER ZIJN

  NATUURVOEDING VOOR JE GEEST

  BEWUST VRIENDELIJK ZIJN

  LEVENSOPDRACHT LANGE TERMIJN

  HET GOEDE VAN ELLENDE

  NIET HELEMAAL GEWETENLOOS

  ER GOED MEE OMGAAN

  ALS HET ECHT WAAR IS….!

  BOODSCHAPPEN VOOR DE GEEST HALEN

  AANHAKEN BIJ ZIELEGROEI

  ECHT-ONGELOVIG-ZIJN IS GEVAARLIJK

  ONVREDE-GEVOELENS AANVAARDEN

  ALTIJD AL HET GEVOEL HEBBEN

  WIE OF WAT BÉN JE DAN NOG

  NADENKEN OVER DE GROOTHEID

  GEESTELIJKE GOODWILL

  OP HET LICHT WIL IK ME RICHTEN

  LATEN WE ONSZELF NIET BEPERKEN

  GODSDIENSTEN

  GROOTSE SCHILDERIJEN-EXPOSITIE

  GOD DOET WÉL IETS

  ALLES HEEFT ‘N OORZAAK

  VELEN SCHEIDEN

  HOE DE ENIGE, ECHTE GOD IS 

  NOOIT BEËINDIGEN

  LIEFDEVOLLER

  IETS VAN GOD MOGEN BEGRIJPEN

  GEEN RESERVE-AARDBOL

  HET HUWELIJK IS OKÉ

  ALLEREERSTE GENERATIE WEZENTJES

  ALLES HEEFT OOK ‘N GEESTELIJK ASPECT

  JE DRIE OERVERWANTEN

  LIEFDE, GELUK EN WIJSHEID ONTWIKKELEN

  KINDEREN KRIJGEN EN REÏNCARNATIE

  WONDEREN VAN GOD

  WIE WIL, KAN HET GAAN VOELEN

  HET ÍS DAN MAAR ZO !

  DE LEVENSKERN BLIJFT LEVEN

  HOEVEEL EISEND, HOE VEELEISEND

  WITTE MAGIE VOOR IEDEREEN

  KNEEDBARE TOEKOMST

   

  – en verder  zie onderaan op:

  Giel-Heijmans-GEDICHTEN

  ( samen met Henk Roesink ) :

  ___________________________________________________________

   

  MISSIE en HOOFD-FILOSOFIE   zie :

   WERELDVERBETEREN door natuurlijker denken  = 

   https://www.youtube.com/watch?v=D9MmP2wvqxM&feature=youtu.be

  _______________________________________________________________

   

  Over mij

  Na ruim 40 jaar bestuderen van de oosterse en westerse filosofie/theologie, Bijna Dood Ervaringen en de vele boeken van Jozef Rulof ( 1898-1952 ), ben ik tot de conclusie gekomen dat het veel waarschijnlijker is, dat ons leven wél vérder gaat nadat we ooit zullen sterven.
  Tóch zijn er in onze moderne cultuur maar weinig mensen, óók binnen de Kerken, die hier gevoelsmatig werkelijk van overtuigd zijn.
  Nou zitten er in nagenoeg alle religies nogal wat tegenstrijdigheden en vergissingen, zodat bij nuchtere mensen het geloven in ‘n werkelijk voortleven, niet diep en sterk kán worden.

  Verder ben ik bij mijn zoektocht naar de waarheid van het leven, nog tot enkele andere bevindingen gekomen:
  – het Leven is wél bewust opbouwend en
  – het Leven is wél rechtvaardig.
  Ja, er zit werkelijk liefde én natuurlijke logica achter alles wat er in ons leven en in de maatschappij gebeurt.
  Door al deze wijsheid zullen we meer gaan beseffen dat alle mensen nu ook nog een belangrijk levensdoel hebben, een doel dat niet zal stoppen als ze zullen sterven.
  En door nu ons leven dieper te kunnen begrijpen, zullen we ons leven en lot beter kunnen aanvaarden ( actief en passief ). En ook zullen we ons nu vriendelijker willen gaan gedragen, omdat onze toekomst na de dood dan ook vriendelijker voor ons zal zijn. Immers, wie zich niet bewust is van die toekomst, zal zich ook niet inzetten, om daarvoor aan zichzelf te werken.

  Voor mij is geestelijke groei, evolutie van mijn diepste innerlijk, steeds belangrijker geworden. En dit komt allemaal doordat ik meer ben gaan beseffen dat mijn leven niet gaat stoppen als ik zal sterven. En dit belangrijk besef wil ik graag delen, via mijn gedichten, met zo veel mogelijk mensen uit onze moderne, overwegend-geloofsloze cultuur.

  P.S. Ik vind het niet erg als mensen niet geloven wat ik schrijf. Belangrijker is, dat men er over wil nadenken.

  –  Giel

   

   

   

  (bestel-)gegevensGiel Heijmans – gedichten  > Waalre

  KVK-nr: 89664892  –  BTW-nr: NL004759622B33  –  IBAN: NL65INGB0100799019

  OVERZICHT  sites  met mijn gedichten

   

   

   

  ALLES IS RECHTVAARDIG.jouwweb.nl    AR    ( ook https://alles-is-wel-rechtvaardig-gedichten.jimdosite.com )

  ALTIJD-BLIJF-JE-LEVEN.jouwweb.nl       AL       ( ook https://gielheijmans.wixsite.com/altijd-leef-je-verdr )

  BOVENKERKELIJKE-GOD.jouwweb.nl      BG    

  DIEPER-VOELEN-HOGER-DENKEN.jouwweb.nl     DV     

  GEDICHTEN-REÏNCARNATIE.jouwweb.nl      GR    

  GEDICHTEN-VOLTOOID-LEVEN.jouwweb.nl       GV    

  GELOVEN-EN-BEGRIJPEN.jouwweb.nl     GB    

  GIEL-HEIJMANS-GEDICHTEN.jouwweb.nl     GD   

  GOD-BESTAAT-WERKELIJK.jouwweb.nl     GW  

  GOD-IS-EERLIJK.jouwweb.nl       GE    

  HET LEVEN IS EERLIJK.jouwweb.nl         LE    ( ook https://het-leven-is-wel-eerlijk-gedichten.jimdosite.com )

  HUWELIJK    In .jouwweb             HU

  KARMA-SPREUKEN.jouwweb.nl           KS     

  NOG-VERDER-DENKEN.jouwweb.nl       VD   

  RAP-EN-ZELFMOORD.jouwweb.nl         RZ      

  REÏNCARNATIE-SPREUKEN.jouwweb.nl     RS    

  UNIVERSEEL-GELOOF.jouwweb.nl      UG     

  ZELFMOORD-PREVENTIE.jouwweb.nl      ZP      

  ZWANGER-BLIJVEN.jouwweb.nl        ZB     ( wel https://abortus-gedichten.jimdofree.com)

   

   

   

  ALLES IS RECHTVAARDIG.jouwweb.nl          AR         =+Youtube

  https://alles-is-rechtvaardig.jouwweb.nl

  https://alles-is-wel-rechtvaardig-gedichten.jimdosite.com

   

  NIET ZINLOOS                                              AR      695

  NIETS ONTSTAAT ZOMAAR                   AR    468

  GÓÉD-MAKEN                                              AR      479

  GELUKKIG WILLEN ZIJN                           AR      1181

  RECHTVAARDIGE AARD             AR      1726

  HET IS NIET VOOR NIETS                       AR      520

  JE MAG HET WEER GÓÉD-MAKEN      AR      1417

  LIEFDEVOL ÉN RECHTVAARDIG           AR    1734

  BESTE MISDADIGER…                               AR      925

  GELOVEN IN  HET LEVEN                        AR      1488

  RECHTVAARDIGE WAARHEID               AR      1935

  GELEGENHEID GEVENDE GOD AR      1762

  OOK DICTATORS                                        AR    1311

  GELOVEN IN DE RECHTVAARDIGHEID        AR      1500

  ZONDEN WEGNEMEN                                AR      1738

  WARMHARTIGE GOD                        AR     1549

   

   

  ALTIJD-BLIJF-JE-LEVEN.jouwweb.nl        AL         =+Youtube

  https://altijd-blijf-je-leven.jouwweb.nl

  https://gielheijmans.wixsite.com/altijd-leef-je-verdr

   

  ALTIJD BLIJF JE LEVEN                       AL     2028

  EERLIJKE LEVENSVISIE                       AL     1826

  HET LEVEN GAAT VOORT                 AL     1829

  NIET OM DOOD TE GAAN                 AL     1831

  VRAAG VAN DE EEUW                       AL     1833

  BEZIG MET DE DOOD                        AL     1839

  STEL VAN WEL…                               AL     688-A

   

  WILLEN OVERWEGEN                         AL     1840

  CONTINUÏTEIT                                  AL     1845

  MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF   AL     689

  DOOD                                               AL     800

  AANNEMELIJK                                   AL     1773

  WAAR BLIJF JÍJ  NA DE DOOD ?!!       AL     1984

  VOORTBESTAAN                               AL     1848

  ER KÓMT NOG IETS                          AL     1863

   

  BOVENKERKELIJKE-GOD.jouwweb.nl           BG

  https://bovenkerkelijke-god.jouwweb.nl/

   

  GOD BESTÁÁT  EN DOET WÉL IETS   BG     1539

  GOD DOET WÉL IETS                        BG     1540

  GOD DOET VEEL                               BG     1541

  WONDEREN VAN GOD                      BG     1543

   

   

  DIEPER-VOELEN-HOGER-DENKEN.jouwweb.nl         DV       =+Youtube

  https://dieper-voelen-hoger-denken.jouwweb.nl

   

  DIEPER VOELEN  DOOR HOGER DENKEN         DV      1787

  GELOVEN IN ATHEÏSME                     DV     1788

  GROEIEN IN LIEFDE                           DV     1786

  GELOVEN IN TOEKOMST                   DV     1783

  DANKBAAR EN BLIJ                           DV     1780

  VERANDER JOUW LEVEN                   DV     1420

  WÉL IETS                                           DV    1583

   

   

  GEDICHTEN-REÏNCARNATIE.jouwweb.nl        GR      =+Youtube

  http://gedichten-reincarnatie.jouwweb.nl

   

  REÏNCARNATIE IS LIEFDEVOL               GR     725

  ACTIEVE REÏNCARNATIE                         GR     2116

  ONSTERFELIJK                                              GR     369

  MEER LEVENS                                               GR     726

  REÏNCARNATIE BESTAAT                        GR     778

  ONNATUURLIJK DENKEN                        GR     967

  OOK CHRISTENEN REÏNCARNEREN    GR     1233

  GEEN LEVEN GAAT VERLOREN             GR     1709

  NATUURLIJK RECHTVA. CHRISTENDOM    GR     699

  GELIJKE KANSEN                                         GR     1192

  ALLES HEEFT ‘N OORZAAK ÉN DOEL         GR     1251

  MENSELIJKE  REÏNCARNATIE                 GR     1260

  ALS DIER                                                         GR     596

  JE GELOOF GROTER MAKEN                  GR     876

  GELIEFDWAARDIG                                       GR     883

  OM GOD BETER TE BEGRIJPEN GR     981

  KRACHTIG CHRISTELIJK GELOOF        GR     728

  LEVENSDANS                                                GR     1267

  TELKENS LEVEN                                          GR     1327

  OPVOEDING EN REÏNCARNATIE          GR     1265

  WE LEVEN VOORT                                      GR     1531

  TOEKOMST ÉN VERLEDEN                     GR     1602

  MEERDERE LEVENS                           GR     1593

   

   

  GEDICHTEN-VOLTOOID-LEVEN.jouwweb.nl           GV

  http://gedichten-voltooid-leven.jouwweb.nl

   

  IEDER LEVENSUUR                            GV    1439

  IEDERS LEVEN WAARDEVOL              GV    1473

  IEDEREEN BELANGRIJK                      GV    1431

  WAARDIG OUDER WORDEN              GV    1469

  NIET ZOMAAR GEKREGEN                 GV    1471

  NIET VOLTOOID                               GV    1440

  NOOIT UZELF (LATEN)DODEN !        GV    1445-B

  ALLES OP ZIJN TIJD                           GV    1472

  ALTIJD IETS WAARD                          GV    1470

  ZELFMOORD, NOOIT !                      GV    360

  PIJN IN JE LEVEN                         GV    1147

  WAT JE DOET MET JE LEVEN             GV    1436

   

   

  GELOVEN-EN-BEGRIJPEN.jouwweb.nl          GB         =+Youtube

  https://geloven-en-begrijpen.jouwweb.nl

   

  AAN DE HAND                                  GB     341

  AANVOELEN                                     GB     308

  ABORTUS                                          GB     86

  ACCEPTEREN                                     GB     12

  AL DOENDE                             GB     88

  BEDOELINGEN                                   GB     224

  BEETJE LIEFDE                                   GB     170

  BEGÍN MAAR EVEN                           GB     102

  BEGRIJPEN                                         GB     355

  BIJ MACHTE                             GB     383

  BOOS OP GOD                                  GB     420

  BUIGEN                                             GB     284

  CHRISTUS                                         GB     326

  DADEN                                             GB     206

  DANK !                                             GB     482

  DANKBAAR WORDEN                        GB     157

  DE DOOD                                          GB     565

  DE LIEFDE LEEFT                               GB     130

  EENVOUDIG                                      GB     49

  EERBIED VOOR HET LEVEN               GB     145

  EERLIJK                                             GB     480

  EERST ZELF                             GB     311

  GEWOON  LEVEN BLIJVEN                 GB     249

  GEZONDHEID EN GELUK                   GB     338

  GOD                                                  GB     540-B

  GOD HOUDT VAN JOU                      GB     599

  GOD WIL MENSEN                             GB     512

  GODS-GESCHENK                             GB     483

  GOEDHEID                                        GB     156

  HERWAARDEREN                               GB     183

  HET VRAGEN                                    GB     52

  HOOP OP BETER                               GB     379

  IDEAAL                                             GB     168

  IN NIETS GELOVEN                           GB     549

  JE GELUK                                           GB     242

  KORTSTE WEG                                  GB     197

  LAATSTE WAARSCHUWING               GB     566

  LEEF-MAAR-RAAK-MENSEN             GB     514

  LEVENS-DANKBAAR                         GB     370

  MATERIALISTISCHE  LEVENSOVERTUIGING   GB     711

  LEVENSRUIMTE                                 GB     201

  LIEFDE                                              GB     63

  LIEFDE IS KRACHT                            GB     617

  LIEFDE IS RIJKDOM                           GB     510

  LIÉFDE WAT TELT                    GB     101

  LIEFDE-KRACHT                               GB     374

  LIEVE HEMEL                                     GB     24

  LUISTER-BEREIDHEID                        GB     26

  MENS EN LIJK                                    GB     349

  MILD ÉN MOEDIG                    GB     586

  MISMOEDIG                             GB     411

  MOEITE                                             GB     454

  NIET AAN MEEDOEN                         GB     539

  NIET STUURLOOS                    GB     532

  NIET ZWAAR                                     GB     543

  NOOIT BEËINDIGEN !                       GB     69

  NUCHTER                                          GB     647

  ONGELOOF                              GB     234

  OVERTUIGING                                   GB     352

  OVERWINNING                                  GB     278

  PRACHT                                            GB     196

  RELIGIEUS                                         GB     41

  RESPECTEREN                                    GB     245

  STEL DAT…                             GB     455

  STROMEN                                          GB     367

  UITEINDELIJK DOEL                          GB     412

  VÉRDER-LEVEN                                 GB     351

  VERZOEN JE                             GB     216

  VOORBEELD                                      GB     272

  VOORNEMEN                                    GB     366

  VRAAG GEEN ANDER LOT                GB     422

  VRAGEN AAN UZELF                         GB     60-B

  VRAGEN MAG                                   GB     191

  VRIEND                                             GB     17

  VUL GUL                                           GB     219

  WAAR KIES IK VOOR                         GB     23

  WAAROM U LEEFT                            GB     258-B

  WARM GEVOEL                                 GB     544-B

  WILSKRACHT                                    GB     104

  WONDER                                           GB     320

  ZELF-ACCEPTATIE                            GB     447

  ZELFMOORD, NOOIT !                      GB     360

  ZIELE-GROEI                                     GB     519

  ZIELS-BELANG                                  GB     271

  ZIELS-ONTWIKKELING                      GB     431

  ZIN                                                   GB     120

   

   

  GIEL-HEIJMANS-GEDICHTEN.jouwweb.nl        GD   

  https://giel-heijmans-gedichten.jouwweb.nl

  – zie ook: https://gielheijmans.nl

   

   

  GOD-BESTAAT-WERKELIJK.jouwweb.nl        GW        =+Youtube

  https://god-bestaat-werkelijk.jouwweb.nl/

   

  BESTAAT GOD ?   ( deel 1 )              GW   1200

  BESTAAT GOD ?   ( deel 2 )              GW   1201

  BESTAAT GOD ?   ( deel 3 )              GW   1202

  BESTAAT GOD ?   ( deel 4 )              GW   1203

  DRIE MAAL GOD                               GW   1240

  AUTO                                      GW   62

  GOD IS HET LEVEN                           GW   866

  GOD BESTAAT WEL                           GW   839

  GOD, ALLEMACHTIG !                      GW   590

  GELOVEN IS VERSTANDIG                 GW   1204

  GROOTSE SCHILDERIJEN-EXPOSITIE GW  2332

   

   

  GOD-IS-EERLIJK.jouwweb.nl          GE         =+Youtube

  https://god-is-eerlijk.jouwweb.nl

   

  TOEVALLIG LIJDEN                           GE    2059

  GOD IS ALTIJD EERLIJK                     GE    2044

  DENK NOU EENS NA                         GE    2003

  LIEFDEVOLLE RECHTVAARDIGE KOSMOS        GE    1615

  ZIELE-GROEI                                     GE    519

  RITUELEN                                          GE    255

  EERLIJK GELOOF                                GE    727

  EERLIJKE GOD                                   GE    2043

  ZÓ LIEFDEVOL, ALTIJD                     GE    2018

  NIEMAND EERLIJKER DAN GOD        GE    732

   

   

  HET LEVEN IS EERLIJK.jouwweb.nl        LE          =+Youtube

  https://het-leven-is-eerlijk.jouwweb.nl

  https://het-leven-is-wel-eerlijk-gedichten.jimdosite.com

   

  EERLIJK, HET LEVEN IS EERLIJK         LE    2040

  GA ER NOU EENS VAN UIT…             LE    1960

  HET DOET ERTOE                    LE    2029

  HET LEVEN IS WÉL EERLIJK                LE    2045

  EERLIJKHEID                                      LE    2048

  EERLIJK EN RECHTVAARDIG              LE    2022

  LIEFDEVOLLE RECHTVAARDIGE KOSMOS        LE    1615

  HET EERLIJKE LEVEN                         LE    1685

  ALTIJD EEN TOEKOMST                     LE    1774

  EERLIJKE LEVENSVISIE                       LE    1826

  NIET OM DOOD TE GAAN                 LE    1831

  DE KRACHT VAN GEESTELIJKE EENVOUD        LE    1843

  DE DOOD HOORT ER OOK BIJ          LE    1917

  GOUDEN TOEKOMST                        LE    1854

  HET LEVEN IS EERLIJK                       LE    2004

   

   

  HUWELIJK    In .jouwweb                         HU

  http://gratis-4175936.jouwweb.nl

   

  AAN JE HUWELIJK WERKEN                      HU      1089

  VELEN SCHEIDEN                             HU      2371

  HUWELIJKSRELATIE                                     HU      670

  SCHEIDEN EN HUWELIJK               HU      1065

  LEREN VERTROUWEN OP PARTNER HU      1066

  OVER DE ZIN VAN HET GEZIN     HU      1070

  HÉT HUWELIJK  IS GOED, MAAR  NIET IEDER..HU..1136

  LIEFDE                                                               HU      63

  SCHEIDINGEN HUWELIJK              HU      2208

  ACCEPTEER                                        HU      465

  NOOIT BOOS BLIJVEN                    HU      1874

  VAKER VERGEVEN                           HU      1919

  WIL NIET  VERGELDEN                   HU      1923

  LIEFDE LEREN GEVEN                     HU      1963

  VAN IEMAND LEREN HOUDEN   HU      2126

  JOUW GEDRAGSMOMENTEN    HU      2241

  BEWUST VRIENDELIJK ZIJN                      HU      2280

  LIEFDEVOL GAAN GEDRAGEN    HU      1976

   

   

  KARMA-SPREUKEN.jouwweb.nl           KS               =+Youtube

  https://karma-spreuken.jouwweb.nl

   

  GÓÉD-MAKEN -2                   KS      479

  GOED ZOALS HET GAAT                   KS      1149

  ALLES  IS WEER GÓÉD TE MAKEN -2       KS      1224

  GEEN BOOSHEID, WEL GEDULD -3   KS      1294

  HET LEVEN IS ALTIJD GUL –             KS      1705-A

  VLUCHTEN VOOR JE LOT -3            KS      138-A

  VLUCHTEN VOOR JE LOT -5            KS      138-A

  VLUCHTEN VOOR JE LOT -6            KS      138-A

  FOUTEN MAKEN  MAG ALTIJD KS      1525

  NIETS EINDIGT ZOMAAR                   KS      718-A

  VOORTLEVEN -3                              KS      713-A

  EIGENLIJK TOCH FIJN -4                   KS      890

  VERGEVEN, VERGEVEN                      KS      714

  GOED GÓÉD-MAKEN                        KS      1056

  NU GÓÉD-MAKEN -3                       KS      700

  MYSTIEKE OEFENINGEN -2               KS      849

  BESTE MISDADIGER…                        KS      925

  OOK DICTATORS                              KS      1311

  ALLES  IS WEER GÓÉD TE MAKEN -5       KS      1224

  ÉRGENS AAN VERDIEND HEBBEN -2        KS      1232

  LEVENSPROBLEMEN BEGRIJPEN KUNNEN -2 KS      1319

  PAK JOUW KANSEN -3                      KS      1261

  STOP MET BOOS-ZIJN -3                 KS      1429

  LEREN EN GÓÉD-MAKEN -2             KS      1463

  EERLIJK WAAR -2                              KS      1437

  HET LOT HELPT MEE                         KS      1733

  HOE MAAK IK GÓÉD ? -2                 KS      1503

   

   

  NOG-VERDER-DENKEN.jouwweb.nl        VD             =+Youtube

  http://nog-verder-denken.jouwweb.nl

   

  NIET UITSLUITEN !                            VD    709-B

  MÓGELIJKHEID VÉRDER-LEVEN  NIET UITSLUITEN VD    710

  MATERIALISTISCHE  LEVENSOVERTUIGING   VD    711

  VÉRDER LEVEN NA JE STERVEN ?      VD    1772

  NIETS EINDIGT ZOMAAR                   VD    718-B

  DE LEVENSKERN BLIJFT LEVEN         VD    712

  VOORTLEVEN                                    VD    713-B

  AANNEMELIJK                                   VD    1773

  MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF   VD    689

  LAAT HET IN HET MIDDEN               VD    719

  ALS U GELOOFT                                VD    690-B

  WIJ GELOVEN                                    VD    691

   

   

  RAP-EN-ZELFMOORD.jouwweb.nl          RZ              =+Youtube

  https://rap-en-zelfmoord.jouwweb.nl/

   

  NIET VAN KANT MAKEN                   RZ      1399

  JE KREEG HET VAN GOD                   RZ      1400

  MENSEN BLIJVEN LEVEN          RZ       1401

  HET STOPT NIET BIJ DE DOOD         RZ      1402

  HET GÁÁT OM DE GEEST                  RZ      1403

  KAMIKAZE-PILOTEN                         RZ      1408

  ZELFMOORD-PLANNEN           RZ       1850

   

   

  REÏNCARNATIE-SPREUKEN.jouwweb.nl         RS   

  https://reincarnatie-spreuken.jouwweb.nl

   

  B.D.E. EN LEVEN-NA-DE-DOOD      RS       1724

  REÏNCARNATIE IS LIEFDEVOL -2+3+4       RS       725

  REÏNCARNATIE IS NATUURLIJK… -2+3      RS       1329

  WESTERSE REÏNCARNATIE                RS       1398

  GOD SCHIEP REÏNCARNATIE -2       RS       1305

  MENSELIJKE  REÏNCARNATIE -3        RS       1260

  REÏNCARNATIE IS OKÉ -2+3            RS       1304

  REÏNCARNATIE IS EEN GENADE        RS       1306

  VERVOLG -2+3                                RS       678

  REÏNCARNATIE IS WAARDEVOL        RS       1307

  GELIJKE KANSEN                               RS       1192

  LEVENSDANS -2+3                          RS       1267

  VOOR MIJ  IS HET GOED                   RS       1442-B

  MEER LEVENS -2+3+4                     RS       726

  JE GELOOF GROTER MAKEN -2        RS       876

  GOD IS EERLIJK                                 RS       1672

  GELIEFDWAARDIG -3                       RS       883

  MENSELIJKE  REÏNCARNATIE -2        RS       1260

  OOK CHRISTENEN REÏNCARNEREN -2+3 RS       1233

  REKENING HOUDEN MET REÏNCARNATIE          RS       1409

  ALLES HEEFT ‘N OORZAAK ÉN DOEL -2   RS       1251

  ONSTERFELIJK -3                    RS       369

  OM GOD BETER TE BEGRIJPEN -2     RS       981

  MEERDERE LEVENS -2                      RS       1593

   

   

  UNIVERSEEL-GELOOF.jouwweb.nl           UG              =+Youtube

  https://universeel-geloof.jouwweb.nl

   

  UNIVERSEEL GELOOF                        UG      819

  UNIVERSEEL GELOVEN                      UG      820-B

  UNIVERSELE WIJSHEID                       UG      859

  UNIVERSEEL GELOVIG                       UG      1480-B

  VÉRDER-LEVEN-VISIE                       UG      1370

  BETEKENIS VÉRDER-LEVEN-VISIE     UG      1390

  EERLIJKE LEVENSVISIE                       UG      1826

  VOORT-LEVENS-VISIE                      UG      2014

  VERVOLG-LEVEN-VISIE                    UG      1889

  LEVEN-NA-DE-DOOD-VISIE HERZIEN        UG      2084

   

   

  ZELFMOORD-PREVENTIE.jouwweb.nl          ZP               =+Youtube

  https://zelfmoord-preventie.jouwweb.nl

   

  SCHIJN-EINDIG                                 ZP       677

  HOOPGEVEND -1+2                         ZP       682

  ANDERE WERELD                              ZP       683

  ALTIJD HOOP                                    ZP       1617

  NOOIT BEËINDIGEN !                        ZP       0069

  GEWOON  LEVEN BLIJVEN                 ZP       249

  MISMOEDIG                             ZP       411

  MOEITE                                             ZP       454

  BLIJF TOCH LEVEN !                     ZP       1174

   

   

  ZWANGER-BLIJVEN.jouwweb.nl          ZB             =+Youtube

  https://zwanger-blijven.jouwweb.nl/

   

  ONTVANG HET LEVEN                      ZB      1073

  DOOR-HEBBEN                                 ZB      1074

  IN VERWACHTING GERÁÁKT             ZB      1172

  LEVENDE VRUCHT                            ZB      1530

  MOEDER ZIJN                                    ZB      836

  ABORTUS P.                                      ZB      1061

  ABORTUS, NEE !!                               ZB      1062

  ABORTEREN IS DOODZÓNDE            ZB      1063

  ABORTUS                                          ZB      86

  VROUWTJE, GRIET, DOE HET NIET    ZB      1568

  LAAT TOCH LEVEN !                         ZB      1174

   

   

  – – – – – – – – –

  Contact (dit formulier tijdelijk niet gebruiken, maar rechtstreeks e-mailen naar Giel Heijmans)

  8 + 6 =