Selecteer een pagina

Giel Heijmans

Elke dag een gedicht in uw inbox dat u aan het denken zet.

BETER JEZELF WORDEN

( betrokken met het leven )

We worden een beter mens, echt,
Indien we overal  onszelf blijven,
Vriendelijk, betrokken  en oprecht
Hier rustig mee beginnen; niet overdrijven !

© Giel Heijmans  -1886-

BEN LIEFDEVOL
( voor veel innerlijke vrede )

Ben liefdevol voor de mensen om je heen
Dan komt het goed ( ook na jouw dood )
Je wordt dan gelukkig ( wel niet meteen )
En de vrede in je wordt dan heel groot.

© Giel Heijmans  -2201-

OVERTUIGING
( geloof in ‘straks’)

Je staat op het strand; je zoekt ‘de overkant’
Maar de zee is te groot; je ziet alleen ’n boot
Tóch zegt iets in je brein: ’n overkant móét er zijn
Al kan ik hem nu niet zien; er is hier geen ‘misschien’…

© Giel Heijmans  -352-AO-

GELUKKIG ZIJN

Gelúkkig,  ben je pas echt
Als je iemand liefhebben kunt
Met hart en ziel,  oprecht
Dán is je geluk  onverdund.

© Giel Heijmans  -739-

KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN -2

Voor  ‘positief denken’  kun je kiezen
Het is ’n manier om met jezelf om te gaan
Zonder dan  de waarheid te verliezen
Het geeft  een wending aan je bestaan.

© Giel Heijmans  -741-D2-

‘NIEUWE SPREUKEN’ door Giel Heijmans
een makkelijk en diep werkboek over ziel en geest         ( 10 á 12 korte, eenvoudige regels per pagina )
voor geestelijker, spiritueler denken  en persoonlijke ontwikkeling
met ISBN 9789461013774  ( € 22,- bij boekhandel )
– Indien men dit boek bij de schrijver/auteur bestelt  ( € 22,- incl. verzending en met achterafbetaling ), krijgt men het mooie e-book Eerbied voor het Leven (-gedichtenbundel G.H.) er gratis bij… Zie Giel’s andere site . De (bestel-) gegevens van de schrijver staan onder aan de pagina.

Dit zijn enkele voorbeelden van de ( meer dan 2000 ) korte gedichten geschreven door mij, Giel Heijmans.

Dagelijkse gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje: 

  ( het formulier hieronder  tijdelijk niet gebruiken, maar rechtstreeks e-mailen naar Giel Heijmans )

Dagelijkse Gedichten

Jij kunt dagelijks een dergelijk gedichtje gratis toegemaild krijgen, indien jij je aanmeldt via onderstaand formuliertje:

  We versturen geen spam. Afmelden kan altijd!

  * De privacy betreffende je adresgegevens worden hier gerespecteerd.

  NA ENKELE SECONDEN ZUL JE EEN MAILTJE ONTVANGEN !
  BEVESTIG DAARIN DEZE AANMELDING ! ( klik daar op BEVESTIGEN )

  Langere gedichten

  Voor voorbeelden van m’n langere gedichten zie:

  Youtube Gedichten (ruim 300 - klik op plus-)

  HET GOEDE VAN ELLENDELEVENSOPDRACHT LANGE TERMIJN4-REGELIG SPIRITUEEL GEDICHTJE

  MILJOENEN MODERNE MENSEN

  WE HEBBEN ‘N HOGER DOEL

  NATUURLIJKER DENKEN

  GEVOLGEN-AANVAARDENDE HOUDING

  ER LIGT NOG ‘N WERELD KLAAR

  GELOVEN IN LEVENSTAAK

  WEER DE ÁNDERE OPTIE

  VERANDEREN KÁN EN MAG

  LIEFDEVOLLE HOUDING

  ZINNIGE LEVENSTAAK

  ‘N GOED MENS

  ALLES EN IEDEREEN

  JOUW TOEKOMST

  HET EEUWIGE LEVEN HEBBEN

  EERLIJKE LEVENSVISIE

  ONVERWACHT

  LIEFDE OVERWINT

  HET LEVEN GAAT VOORT

  NIET OM DOOD TE GAAN

  NATUURLIJKE EENVOUD

  VRAAG VAN DE EEUW

  DOEL VAN GEESTELIJKE KENNIS

  ECHT STERK

  GOD, ALLEMACHTIG !!

  OOK UITZONDERLIJKHEDEN BESTAAN

  VOORAL NIET HATEN

  BEZIG MET DE DOOD

  STEL VAN WEL…

  WILLEN OVERWEGEN

  CONTINUÏTEIT

  WARMHARTIGHEIDSBEWUSTZIJN

  DE KRACHT VAN GEESTELIJKE EENVOUD

  GODS-GESCHENK

  LIEFDE-WAARDERING

  GEESTELIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

  LEVENSVERHAAL

  VREDE-EN-GELUK-FEEST

  WAARDE HEBBEN

  ZELFMOORD-PLANNEN

  ECHT NIET VERWACHT

  MATERIALISME IS OOK ‘N GELOOF

  VOORTBESTAAN

  ER KÓMT NOG IETS

  NIEMAND IS PERFECT

  PÁS VERWEKT MAAR KANSLOOS

  MENS ZIJN

  DE HEMEL IS DICHTBIJ

  LANGE ONTKENNINGSFASE

  EEN LIEFHEBBEND MENS GAAN ZIJN

  LEVENSREGELS

  EENVOUDIG GÉVEN

  HET LEVEN OVERWINT

  ONVOLMAAKTHEID IS OKÉ

  BESTÁÁT ‘HET NIETS’ ?

  SCHAAMTE OVERWINNEN

  STUKJE MENSHEID

  NOOIT BOOS BLIJVEN

  ANDERE WERELD

  VERANDER JOUW LEVEN

  JOU KUNNEN SCHELEN

  VERVOLG-LEVEN-VISIE

  ONEINDIGER GAAN DENKEN

  CHRISTELIJKE MENTALITEIT

  LEES OVER HET HIERNAMAALS

  ALLES NEIGT NAAR ONTWIKKELING

  VRIENDELIJKE INTENTIES

  DE DOOD HOORT ER OOK BIJ

  ZEGENINGEN TELLEN

  VAKER VERGEVEN

  WIJZE DENKWIJZE

  KOM UIT JE BUBBLE

  WIL NIET VERGELDEN

  JE BEST DOEN

  SAMEN MET HET LEVEN

  HALLO SAMENSPELER

  MENSEN BEVESTIGEN

  NIET GAAN ZITTEN WACHTEN

  ER ÍS ‘N HIERNAMAALS

  ‘N IETSJE VRIENDELIJKER

  VROUWTJE, GRIET, DOE HET NIET

   ALLES ONTWIKKELT

  RESPECTEREN ALS MENS

  WÉL IETS

  IETS LIEFS DOEN

  WELKE WIJSHEID NODIG

  DOODGEBOREN

  BESTAAT GOD ( deel 2 )

  ELKAAR BEZIELEN

  WAARDEVOL, OOK NU

  LIEFDE

  WAARDEVOL

  HET GAAT WÉL DOOR

  ANDERS TEGENAAN KIJKEN

  GÓÉD-MAKEN

   GEEN SPROOKJE

  GEEN EINDE !

  JA, OOK JIJ

  WERKELIJKE WIJSHEID

   TELKENS AANVAARDEN

   NIET IN DE GATEN

  JA, VANDAAG

  ALTIJD LEVEN BLIJVEN

  LIEFDE IS DE KRACHT

  GESCHENK

  LIEFDE LEREN GEVEN

  EIGEN SCHULD

  GA ER NOU EENS VAN UIT…

  IEMAND HATEN

  WARM, VREDIG GELUK…

  ALTIJD VLAKBIJ

  VERSCHILLEN

   ACCEPTEER

  GEESTELIJKE WIJSHEID

  WARM GEVOEL

  MIJN HEMELS HUIS

  STROMEN

  HEERLIJK MENS

  ONDER-DEEL

  WAAR WE EIGENLIJK VOOR LEVEN

  STA OPEN

  GELOVEN IN ZUIVERE-LIEFDE-KRACHT

  NEEM HET AAN !

  LIEFDEVOL GAAN GEDRAGEN

  LAATSTE WAARSCHUWING

  OORLOG EN GEWELD

  MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

  JE LEVEN GAAT ALTIJD DOOR

  LIEFDE IS KRACHT

  OORZAAK HUIDIG CONFLICT

  BESTE DEEL

  LEVEN MET IETS NIET

  ONTMOETING

  ALTIJD LEEF JE, ECHT

  ZELFVERWIJT

  BEPERKINGEN AANVAARDEN

  WAAR BLIJF JÍJ NA DE DOOD

  LEVENSKENNIS

  MET LIEFDE DOEN

  ANGST VOOR DE DOOD

  GELOVEN IN VOORTLEVEN

  DENK NOU EENS NA

  SOKKEL OFWEL VOETSTUK

  GOEDE GEBAREN GEVEN

  GROTER DOEL

  VÉRDER LEVEN NA JE STERVEN

  DE ZIEL KAN GROEIEN

  DINGEN GEBEUREN

  GOEDE KERN

  IN OPSTAND TEGEN DE DOOD

  GELIJKWAARDIGE GODSVONKEN

  EERBIED VOOR HET LEVEN

  DOOD

  ZIE HET GOEDE

  AANNEMELIJK

  GOD STRAFT NOOIT

  VAN NATURE GOED

  HOE IS DAN JE LEVEN

  MOGEN LEVEN

  EERLIJK, HET LEVEN IS EERLIJK

  VREUGDE ÉN KALMTE

  HET LEVEN IS WÉL EERLIJK

  ER ZIJN

  DE MENSHEID BLIJFT BESTAAN

   WE DÓÉN HET ER MAAR MEE

  ER IS HOOP

  BEWÍJS HET ME MAAR

  OVER DE ZIN VAN HET GEZIN

  TÓCH LEVEN NA DE DOOD

  BEETJE LIEFDE

  EERLIJK EN RECHTVAARDIG

  GOED NIEUWS VOOR STERVENDEN

  VRIENDELIJK GEZICHT

  GEVOLGEN VAN HOE JE LEEFT

  DIEPGANG WILLEN

  KERSTLICHTJES

  HET WOORD ‘JEZUS’

  CHRISTELIJKE MANTRA

  JOZEF RULOF-BOEKEN LEZEN

  VOORBEREID

  NIETS-MEER-HATER

  EEUWIGER GAAN LEVEN

  WARMHARTIGE GOD

  SPIRITUELE VOLWASSENWORDING

  JE LEEFT ALTIJD VÉRDER

  POSITIEF GAAN DENKEN

  WUBBO OCKELS

  ÉÉN-ZIJN MET HET LEVEN

   AAN JEZELF WERKEN, WAAROM ZOU JE…

  HET DOET ER TOE

  DÁÁR WIL MEN IN GELOVEN

  VOOR WIE NIET KAN GELOVEN

  GOD IS ALTIJD EERLIJK

  GEESTELIJK PLAN-B

  GEEN GOEDE OF SLECHTE MENSEN

  HET IS NOG NIET VOORBIJ

  HEB LIEF

  HOOPGEVEND

  BLIJVEN LEVEN EN GROEIEN

  DOODGEBOREN BABY

  CONCRETE ZIN VAN HET LEVEN

  HET LEREN ZIEN

  ZEKER !

  WAAROM JE LEEFT

  LIEFDE KÁN GROEIEN

  NIET ZINLOOS

  GEESTELIJKE EVOLUTIE

  GEESTELIJKE VRIEND

  POSITIEF DENKEN ALS TAAK

  KIEZEN VOOR POSITIEF DENKEN

  GELOVEN IN HET LEVEN

  OOK JIJ HOORT ER BIJ

  WÉL ‘N VERVOLG

  GELOVEN VOOR NIET-GELOVIGEN

  IMPERFECTE KEUZES WÉL MAKEN

  HET IS GOED ZO

  ZIELS-WELZIJN

  VOORTLEVEN

  JE GEEST LEEFT VÉRDER

  HET VERDIENEN

  GEEN LEVEN GAAT VERLOREN

  ALS JE MOEILIJK KUNT GELOVEN…

  DANKBAARHEID DANKZIJ GELOOF

  LIEFDE EN KARMA

  ER OP VOORBEREID ZIJN

  VAN IEMAND LEREN HOUDEN

  GEWOON MÉNS-ZIJN

  VAN MENSEN HOUDEN ZOALS ZE ZÍJN

  HEMEL !!

  TÓCH VÉRDER-LEVEN

  IEDEREEN KAN OPNIEUW BEGINNEN

  JE LEEFT OOK NA JE DOOD

  WAARVOOR DANKBAAR

  ACTIEVE REÏNCARNATIE

  VRIENDELIJKER VOOR MIJN LOT

  ANDERE KIJK OP HET LEVEN

  GÓÉD-MAKEN KUNNEN

  WAARVOOR ONS LEVEN DIENT

  HIERNAMAALS-ONTKENNER

  PLAN VOOR DE ZIEL

  MET WEINIG ZORGEN

  TUSSEN LEVEN EN DOOD

  DE KLAPPEN VAN HET LEVEN

  BOODSCHAP VAN DE EEUW

  JE EIGEN DOEN EN LATEN

  OOIT IS HET KLAAR

  ONTSTAAN VAN HET HEELAL

  GEVOEL EN TOON BIJ WOORDEN

  DRIE DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

  HET GAAT ÓVER

  DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

  OPEN ARMEN

  JEUS

  KRINGLOOP DER ZIEL

  WARE WIJSHEID

  BESTAAT JE ZIEL

  HOU INTERESSE

  GODDELIJKE WERKGELEGENHEID

  DIEPER GAAN GELOVEN

  VREDE VANAF KERST

  JEZUS, WAT EEN FEEST

  BETEKENIS VAN HET LEVEN

  SPEURHOND-BEZIELING

  GELUKKIG WILLEN ZIJN

  IK WIL NOG NIET DOOD

  OOK JIJ KÚNT VERANDEREN

  EERLIJK, GOD KAN NIET ALLES

  HOOGSTWAARSCHIJNLIJK… 

  KIES VOOR DANKBAAR WORDEN

  GEBOORTE, ONTWIKKELING EN DOEL

  DE GROTE BOOM…

  HET LEVEN DIEPER BEGRIJPEN

  OOK ONS EIGEN SCHULD

  NIET ALLEEN OM MIJ

  JE SPIRITUELE KANT

  SLUIT VREDE

  WAAROM LAAT GOD DIT TOE

  WAT ONS OVERKOMT

  ALLES HEEFT ‘N VERKLARING

  JOUW GEDRAGSMOMENTEN

  OVERLEDENEN

  NA IEDER EINDE, EEN NIEUW BEGIN

  GOD IS EEN LIEVER

  ALS IK JE ZEG…

  DE ZINVOLLE WERELD

  HEB UW NAASTEN LIEF

  ZELFS PIJN HEEFT ZIN

  IEDERS TIJD IS KOSTBAAR

  GA LIEFDEVOLLER ZIJN

  NATUURVOEDING VOOR JE GEEST

  BEWUST VRIENDELIJK ZIJN

  LEVENSOPDRACHT LANGE TERMIJN

  HET GOEDE VAN ELLENDE

  NIET HELEMAAL GEWETENLOOS

  ER GOED MEE OMGAAN

  ALS HET ECHT WAAR IS….!

  BOODSCHAPPEN VOOR DE GEEST HALEN

  AANHAKEN BIJ ZIELEGROEI

  ECHT-ONGELOVIG-ZIJN IS GEVAARLIJK

  ONVREDE-GEVOELENS AANVAARDEN

  ALTIJD AL HET GEVOEL HEBBEN

  WIE OF WAT BÉN JE DAN NOG

  NADENKEN OVER DE GROOTHEID

  GEESTELIJKE GOODWILL

  OP HET LICHT WIL IK ME RICHTEN

   

  – en verder  zie onderaan op:

  Giel-Heijmans-GEDICHTEN

  ( samen met Henk Roesink ) :

  ___________________________________________________________

   

  MISSIE en HOOFD-FILOSOFIE   zie :

   WERELDVERBETEREN door natuurlijker denken  = 

   https://www.youtube.com/watch?v=D9MmP2wvqxM&feature=youtu.be

  _______________________________________________________________

   

  Over mij

  Na ruim 40 jaar bestuderen van de oosterse en westerse filosofie/theologie, Bijna Dood Ervaringen en de vele boeken van Jozef Rulof ( 1898-1952 ), ben ik tot de conclusie gekomen dat het veel waarschijnlijker is, dat ons leven wél vérder gaat nadat we ooit zullen sterven.
  Tóch zijn er in onze moderne cultuur maar weinig mensen, óók binnen de Kerken, die hier gevoelsmatig werkelijk van overtuigd zijn.
  Nou zitten er in nagenoeg alle religies nogal wat tegenstrijdigheden en vergissingen, zodat bij nuchtere mensen het geloven in ‘n werkelijk voortleven, niet diep en sterk kán worden.

  Verder ben ik bij mijn zoektocht naar de waarheid van het leven, nog tot enkele andere bevindingen gekomen:
  – het Leven is wél bewust opbouwend en
  – het Leven is wél rechtvaardig.
  Ja, er zit werkelijk liefde én natuurlijke logica achter alles wat er in ons leven en in de maatschappij gebeurt.
  Door al deze wijsheid zullen we meer gaan beseffen dat alle mensen nu ook nog een belangrijk levensdoel hebben, een doel dat niet zal stoppen als ze zullen sterven.
  En door nu ons leven dieper te kunnen begrijpen, zullen we ons leven en lot beter kunnen aanvaarden ( actief en passief ). En ook zullen we ons nu vriendelijker willen gaan gedragen, omdat onze toekomst na de dood dan ook vriendelijker voor ons zal zijn. Immers, wie zich niet bewust is van die toekomst, zal zich ook niet inzetten, om daarvoor aan zichzelf te werken.

  Voor mij is geestelijke groei, evolutie van mijn diepste innerlijk, steeds belangrijker geworden. En dit komt allemaal doordat ik meer ben gaan beseffen dat mijn leven niet gaat stoppen als ik zal sterven. En dit belangrijk besef wil ik graag delen, via mijn gedichten, met zo veel mogelijk mensen uit onze moderne, overwegend-geloofsloze cultuur.

  P.S. Ik vind het niet erg als mensen niet geloven wat ik schrijf. Belangrijker is, dat men er over wil nadenken.

  –  Giel

   

   

   

  (bestel-)gegevensGiel Heijmans – gedichten  > Waalre

  KVK-nr: 89664892  –  BTW-nr: NL004759622B33  –  IBAN: NL65INGB0100799019

  Contact (dit formulier tijdelijk niet gebruiken, maar rechtstreeks e-mailen naar Giel Heijmans)

  12 + 12 =